Booking

Order your room in an easy online booking system.
If you need information immediately, call the front desk at the number:

+420 722 908 202

 Operating hours: 8 a.m. - 8 p.m.

Odesláním rezervačního formuláře berete na vědomí, že hotel má zákonnou povinnost uchovávat o svých hostech některé osobní údaje, a to zejména jméno, příjmení, datum narození, adresu a dobu ubytování, číslo a typ dokladu, případné vízum, účel pobytu. Tato povinnost se řídí Zákonem o pobytu cizinců na území ČR (326/1999) a Zákonem o místních poplatcích (565/1990). Dle těchto právních předpisů je hotel povinen uchovávat osobní údaje o zákaznících po dobu 6 let. Jako host nám též poskytujete svoje kontaktní údaje, a to tel. číslo a e-mailovou adresu, neboť hotel má "oprávněný zájem" na uložení těchto údajů, aby Vás mohl o detailech pobytu informovat a příp. Vás kontaktovat v případě potřeby. Všechny Vámi poskytnuté údaje chráníme dle Interní směnice, kterou můžete nalézt na našem webu.

Maurerův výběr GRAND RESTAURANT 2018
Maurerův výběr GRAND RESTAURANT 2017
Maurerův výběr GRAND RESTAURANT 2016
Instagram