< Zpět do archivu

COVID-19 podmínky ubytování od 31. 5. 2021

Vážení hosté,

v návaznosti na rozvolnění vládních opatření proti šíření nemoci covid-19 si Vás dovolujeme informovat, že

Hotel Mádr je znovu otevřen od 24. 5. 2021, a to za přísných hygienických podmínek, abyste se u nás cítili bezpečně.

Od pondělí 31. 5. 2021 se mění podmínky pro poskytování rekreačních ubytovacích služeb.

V souladu s platnými nařízeními vlády bude možné poskytovat ubytovací služby všem, kteří nemají žádné příznaky onemocnění covid-19 a prokáží, že splňují jednu z následujících podmínek:

- podstoupili nejdéle 72 hodin před nástupem na ubytování buď PCR nebo antigenní test s negativním výsledkem. (V případě použití antigenního testu schváleného MZČR pro samotestování je třeba předložit místopřísežné prohlášení o jeho negativním výsledku.) Tyto osoby se mohou ubytovat nejdéle na 7 dní a pokud chtějí pobyt prodloužit, musejí splnit tuto podmínku znovu, nebo si na místě udělat samotest s negativním výsledkem;


- podstoupili očkování proti onemocnění covid-19 a mají o tom certifikát vystavený Ministerstvem zdravotnictví ČR a:

a. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC") uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

b. od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

c. od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo


- prodělali onemocnění covid-19, uplynula jim doba nařízené izolace a od prvního pozitivního PCR nebo POC antigenního testu neuběhlo více než 180 dnů.

 

V případě, že při check-inu nebudete schopni doložit některou z výše uvedených podmínek, nemůžeme a nesmíme Vás bohužel ubytovat. Tyto podmínky platí pro všechny ubytovávané hosty s výjimkou dětí do dosažení 6 let věku!

Zároveň Vám jako hostům garantujeme, že i veškerý personál hotelu je pravidelně testován na onemocnění covid-19 nebo splňuje některou z výše uvedených podmínek.  

Pohyb ve všech vnitřních společných prostorách je možný pouze se zakrytými ústy a nosem, a to respirátorem typu FFP2/KN95 (výjimka platí pro děti do 2 let věku - není nutnost žádné ochrany dýchacích cest, a pro děti do 6 let - postačuje chirurgická rouška jako ochrana dýchacích cest). Ochranu dýchacích cest je možné odložit pouze u stolu v restauraci, a to pouze při konzumaci jídla a pití. Snídaně bude podávána kombinovanou formou samoobslužného bufetu a bufetu s obsluhou. Jinak nebude pro ubytované hosty provoz restaurace nijak omezen. 

Děkujeme, že nám pomáháte udržet hotel otevřený a hygienicky bezpečný pro nás všechny. 

Za celý tým Hotelu Mádr & Restaurace U všech kukaček,

Eva a Petr Větrovských

< Zpět do archivu