< Zpět do archivu

Omezení vstupu psů do restaurace U všech kukaček

Vážení návštěvníci Restaurace U všech kukaček,

dovolujeme si Vás upozornit, že po opakovaných stížnostech některých našich hostů jsme nuceni přistoupit k následujícímu omezení vstupu psů do restaurace U všech kukaček:

Psi budou mít i nadále zachován přístup do restaurace, ale pouze za předpokladu, že budou uvázaní na vodítku a po celou dobu přítomnosti se budou zdržovat jen na zemi, nikoli na lavicích, židlích, křeslech či v náručí, a to ani pokud by byli umístěni do přepravních tašek nebo klecí. Věříme, že toto omezení přijmete zejména s ohledem na ostatní návštěvníky restaurace.

Děkujeme za pochopení i za ohleduplnost!

Přejeme Vám hodně zdraví a pohody do roku 2019!

< Zpět do archivu